Školení řidičů

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ FIRMY HTC

 • Řídit firemní vozy může pouze zaměstnanec s platným řidičským průkazem a referentskými zkouškami (kontrola na HR u paní Hrabcové, každý sám zodpovědný, platnost těchto zkoušek jsou 2 roky).
 • Na firmě jsou aktuálně k dispozici 3 firemní vozy k použití ke služebním jízdám (2x i30, 1x Kona). Obě i30 jsou palivo benzín, je nutné nechávat min 80km dojezd při návratu. Kona je elektro vůz, zde musí být při návratu min 70% stav baterie. Při poklesu se hlásí vrátnici, která postupuje dle manuálu, jak nabíjet elektrický vůz.
 • V každém autě je povinná výbava (lékárnička, trojúhelník, reflexní vesta, rezerva -v Koně rovněž opravná sada). Povinností každého zaměstnance je před vyjetím zkontrolovat, zda ve voze opravdu vše je.
 • Na vrátnici se dále nachází 2x přepravka pro výjezd do zahraničí (obsahuje: 5x žlutá vesta, 5x oranžová vesta, hasičák). Je nutné brát vždy celé a ne jednotlivě, po návratu vždy vrátit zpět na vrátnici. V případě použití čehokoliv z povinné výbavy zaměstnanec hlásí na oddělení GA (Sližová, Kudela)
 • Dálniční známky mají všechny vozy pro ČR. Obě i30 mají dálniční známky i na Slovensko. Elektrický vůz Kona dálniční známku na SK nemá. V případě jízdy do jiné země řeší každý zaměstnanec dálniční známku sám individuálně. Platbu za známku do zahraničí si řeší ve vyúčtování služební cesty.

Každý zaměstnanec je povinen si rovněž zjistit podmínky v zahraničí (ekologické známky, extra povinná výbava). Vše je dopodrobna sepsáno ve Finanční směrnici UŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL, s níž by se měl každý zaměstnanec předem seznámit.

Před cestou do zahraničí si zaměstnanec rovněž na oddělení GA požádá o kartičku pojištění. GA nekontroluje, každý je povinen se přihlásit sám.

 • V každém autě je malý TP, pojištění (zelená karta) a tankovací karta s pinem. Tankování v ČR je možné na jakékoli čerpací stanici, preferuje se ale SHELL vzhledem k poskytnutým slevám. Tankování v zahraničí – nutné zjistit si předem (oddělení GA nebo na stránkách AXIGON.cz). Po každém natankování paliva je nutné do knihy jízd zaevidovat množství odebraného paliva. Na oddělení GA předat originál účtenky plus kopii knihy jízd, ve které je uvedeno toto tankování.

V elektrickém voze Kona je navíc ještě přiložena INSTRUKCE PRO OBLSLUHU ELEKTRICKÉHO VOZU KONA, kde je přesná specifikace obsluhy a nabíjení tohoto vozu.  I tento vůz má svou nabíjecí kartu – postup popsán v Instrukci, nabíjíme ale přednostně v areálu HTC.

 • Přihlášený řidič ve voze musí být stejný, jako zapsaný v knize jízd. Ne spolujezdec!
 • V autech je zakázáno kouřit. Nutné udržovat pořádek. Vůz opustit čistý a uklizený.
 • Jakékoliv poškození ihned hlásit na oddělení GA (Sližová, Kudela).
 • Pokuty si každý platí sám (řidič přihlášený ve voze).
 • Řidiči dodržují pravidla silničního provozu, řídí se platnými vyhláškami a zákony.

Jízda:

 • Prvním krokem je objednání vozu v systému Autoway – zadat čas, jméno a účel jízdy
 • Na vrátnici převzít knihu jízd + klíč od vozu
 • Při příchodu k vozu zkontrolovat stav (pneu, karoserie, okna…). Poškození hlásit na GA
 • V autě nutná kontrola stavu km oproti knihy jízd, poškození a čistota (dojezd).
 • Pokud je něco v nepořádku, hned hlásit na GA, jinak to padá na předchozího řidiče
 • Před vyjetím se přihlašuji ID kartou vlevo pod volantem (zvukový signál potvrdí přihlášení)
 • Po dojetí zapsat do knihy jízd. Pokud zapisuji poslední záznam, na nový list zapíšu do kolonky odjezd, stav km. Dopsaný list dát na vrátnici, která následně informuje GA
 • Knihu jízd + klíč vrátit na vrátnici

Zaměstnanci mají k dispozici:

 1. Zákon o silničním provozu
 2. Směrnice UŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
 3. Referentské zkoušky
 4. Školení ze strany GA
 5. Firemní dokument POSTUP PŘI NEHODĚ s informacemi, jak pokračovat v případě nehody, koho kontaktovat
 6. Firemní dokument INSTRUKCE PRO OBSLUHU ELEKTRICKÉHO VOZU KONA

Kontakty:

Olga Sližová      tel. +420 725 077 635
e-mail: olga.slizova@hyundai-transys.com

Daniel Kudela tel. +420 724 584 447
e-mail: daniel.kudela@hyundai-transys.com

V případě nehody:

V každém voze je krátká instrukce, jak se chovat v případě nehody.